Verkhne-Mutnovskaya Geothermal Power Plant

From Open Energy Information

Verkhne-Mutnovskaya Geothermal Power Plant

Loading map...

<metadesc> Power Plant: energy generation facility. </metadesc>


References[edit]