Ningyuan County Jiuyi Hydropower Co Ltd

From Open Energy Information


<metadesc> Ningyuan County Jiuyi Hydropower Co., Ltd.: organization profile. </metadesc>

Ningyuan County Jiuyi Hydropower Co., Ltd. is a company located in Yongzhou, Hunan Province, China .

References[edit]

  1.  "Ningyuan County Jiuyi Hydropower Co., Ltd."